Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 13/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới.

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 13/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới.

Tải File tại đây 👉KH 21- sơ kết 5 năm NQ03.sửa

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC