• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Back to top