• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Back to top