• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Back to top