• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Back to top