• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Back to top