• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Back to top