• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Back to top