• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Back to top