Bưu điện thành phố hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 – 2025

Chiều 16/3, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bưu điện thành phố về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 – 2025. Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và đồng chí Đỗ Khắc Chất, Giám đốc Bưu điện thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và lãnh đạo Bưu điện thành phố ký kết Chương trình phối hợp

Tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố và Bưu điện thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp gồm 4 nội dung chính: Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Triển khai chuỗi cung ứng các hàng hóa, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác xã, hợp tác xã. Hợp tác xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất giá trị bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Hợp tác phát triển lực lượng công tác viên, đội ngũ bán hàng.

Cụ thể, năm 2022, Hội Nông dân thành phố và Bưu điện thành phố   phối hợp rà soát thông tin và đưa hàng hóa, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên sàn thương mại điện tử Agripostmart.vn. Phối hợp xây dựng và phát triển sàn Agripostmart.vn trở thành sàn giao dịch quy mô quốc gia với các sản phẩm nông sản an toàn, hàng hóa của người dân tại khu vực nông thôn. Cập nhật thông tin sản phẩm nông nghiệp an toàn, hàng hóa của các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên bản đồ số V-MAP (vmap.vn) phục vụ công