• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Back to top