• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Back to top