• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Back to top