Trang chủ GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Đóng góp xứng đáng hơn nữa vào quá trình xây dựng và phát triển...

0
Được thành lập ngày 17/7/2007 trên cơ sở hợp nhất 2 Đảng bộ Khối Thương mại và Khối Giao thông công chính, Đảng bộ...