Trang chủ VĂN BẢN Kế hoạch

Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành...

0
Tải Kế hoạch Hội thao và file mẫu đăng ký danh sách tham gia Hội thao tại đây   1. KH 48 -HỘI THAO...

Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2022

0
Tải file mẫu đăng ký danh sách hiến máu tại đây   KH 46 - HIẾN MÁU NĂM 2022 (Tên đơn vị) DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM...

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 13/7/2016...

0
Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 13/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới.