Trang chủ VĂN BẢN Văn bản khác

Văn bản khác

Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2022

0
Tải file mẫu đăng ký danh sách hiến máu tại đây   KH 46 - HIẾN MÁU NĂM 2022 (Tên đơn vị) DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM...

Tài liệu Hội nghị “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ CMCN...

0
Tài liệu Hội nghị Chuyên đề "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ CMCN 4.0"

Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát...

0
Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022

Chương trình phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp – Huyện ủy Vĩnh Bảo,...

0
Tải file tại đây  CT 14-Chương trình phối hợp ĐUK-VB

Tài liệu quán triệt, triển khai thực hiện NQ 03 về chuyển đổi số

0
Tài liệu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về "Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Tài liệu quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung...

0
Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Chuyên đề năm 2022 “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huyvị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới”

Công văn về triển khai các quy định về công tác quy hoạch cán...

0
Bộ tài liệu, biểu mẫu, download tại đây: CV327-CV-ĐUK HD 05 quy hoạch cán bộ có biểu HD 16-BTCTW công tác quy hoạch cán...

Tài liệu sinh hoạt chi bộ T3/2022

0
Tải File tại đây  Tài liệu sinh hoạt chi bộ T3.2022

Tài liệu Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của...

0
Tải File tại đây Tài liệu học tập Chuyên đề