• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Back to top