• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Back to top