• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC

Địa chỉ: KM 104 + 300 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng

Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc: Lê Quốc Hương

ĐT: 0913247032

Đặc điểm của tổ chức Đảng: 

Hiện nay, Chi bộ có 25 đảng viên. Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí.

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Back to top