• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC

Địa chỉ: KM 104 + 300 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng

Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc: Lê Quốc Hương

ĐT: 0913247032

Đặc điểm của tổ chức Đảng: 

Hiện nay, Chi bộ có 25 đảng viên. Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí.

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Back to top