• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng

Địa chỉ: Số 708 Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc: Nguyễn Hữu Lễ

ĐT: 0913240432

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Hiện nay, Chi bộ có 22 đảng viên. Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí.

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Back to top