• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng

Địa chỉ: Số 708 Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc: Nguyễn Hữu Lễ

ĐT: 0913240432

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Hiện nay, Chi bộ có 22 đảng viên. Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí.

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Back to top