• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Back to top