• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long

Địa chỉ: Số 409 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty: Nguyễn Huy Hải

ĐT: 0912392752

Đặc điểm của tổ chức Đảng: 

hiện nay, Chi bộ có 10 đảng viên. Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 3 đồng chí

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Back to top