• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long

Địa chỉ: Số 409 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty: Nguyễn Huy Hải

ĐT: 0912392752

Đặc điểm của tổ chức Đảng: 

hiện nay, Chi bộ có 10 đảng viên. Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 3 đồng chí

Đơn vị trực thuộc

Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Back to top