• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng

Địa chỉ: Thôn Nho gia - Tân Tiến - An Dương - Hải Phòng

Bí thư chi bộ, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Vũ Nguyên Hãn

ĐT: 0913515566

Đặc điểm của tổ chức đảng:

Hiện nay, Chi bộ có 27 đảng viên. Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí.

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Back to top