• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Back to top