• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP

Địa chỉ: Số 5A Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bí thư Chi bộ, CT HĐQT, Giám đốc Công ty: Nguyễn Thị Hiền

Điện thoại: 0913041250

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: 

Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tư vấn Hải Phòng (VCHP) được thành lập ngày 13/12/2010 với nhiệm vụ chủ yếu làm về dịch vụ thẩm định giá. Ngay từ khi mới thành lập, với sự quyết tâm và tinh thần dám nghĩ dám làm để xây dựng VCHP trở thành một doanh nghiệp thẩm định giá mang tính chuyên nghiệp, Hội đồng quản trị công ty đã đưa ra những chủ trương, đường lối đúng đắn để mang đến cho khách hàng cách nhìn chuẩn xác nhất về dịch vụ tư vấn thẩm định giá độc lập là tư vấn trước, thẩm định sau; cùng với việc mở rộng thêm ngành nghề dịch vụ kinh doanh: thẩm tra tổng mức đầu tư, tư vấn đấu thầu, khai thuê hải quan … công ty còn phát triển thị trường sang các tỉnh lận cận, đặt văn phòng đại diện tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh và tới đây là Hưng Yên. Từ một doanh nghiệp tư vấn chỉ làm các phương án nhỏ lẻ, hiện nay VCHP đã chuyển sang làm các dự án lớn với qui mô hàng trăm tỷ đồng, có trên 20 cán bộ CNV 100% có trình độ đại học trở lên và ngày 19/8/2015 VCHP vinh dự là 1trong 30 doanh nghiệp thẩm định giá tiêu biểu trên cả nước được Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (đợt 1).

Đặc điểm tổ chức đảng:

Chi bộ Công ty được công bố thành lập vào ngày 10/10/2015 và hiện nay có 7 đảng viên.

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Back to top