• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Back to top