• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Back to top