• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Back to top