• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng

Địa chỉ: Khu dân cư Kha Lâm 3 - đường Nguyễn Mẫn, quận Kiến An, Hải Phòng

Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty: Phạm Mạnh Hùng

Điện thoại: 0903228560

Đặc điểm của tổ chức đảng:

Hiện nay, Chi bộ có 08 đảng viên. Chi ủy Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí.

 

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Back to top