• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng

Địa chỉ: Khu dân cư Kha Lâm 3 - đường Nguyễn Mẫn, quận Kiến An, Hải Phòng

Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty: Phạm Mạnh Hùng

Điện thoại: 0903228560

Đặc điểm của tổ chức đảng:

Hiện nay, Chi bộ có 08 đảng viên. Chi ủy Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí.

 

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Back to top