• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Back to top