• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng

Địa chỉ: Số 341 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

UV BCH ĐBK, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty: Phạm Văn Quang

ĐT: 0948886386

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Hiện nay, Chi bộ có 21 đảng viên. Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí.

Đơn vị trực thuộc

Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Back to top