• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng

Địa chỉ: Số 341 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

UV BCH ĐBK, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty: Phạm Văn Quang

ĐT: 0948886386

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Hiện nay, Chi bộ có 21 đảng viên. Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí.

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Back to top