• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng

Địa chỉ: Số 341 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

UV BCH ĐBK, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty: Phạm Văn Quang

ĐT: 0948886386

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Hiện nay, Chi bộ có 21 đảng viên. Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí.

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Back to top