• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Back to top