• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Back to top