• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Back to top