• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty TNHH Hải Long

Địa chỉ: Số 21/123 Ngõ 109 đường Trường chinh, phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hải Long: Vũ Thị Phương Lan

ĐT: 01686266688

Đặc điểm của tổ chức Đảng: 

Hiện nay, Chi bộ có 17 đảng viên. Chi ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí.

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Back to top