• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Back to top