• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Back to top