• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Back to top