• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng

THINH HUNG TRANSPORT COMPANY LIMITED (THINH HUNG TRANSCO., LTD)

Địa chỉ: Số 91 Quán Trữ, Phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.778923

Fax: 0313.778923

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc: Hà Duy Hưng
Điện thoại: 0913310976 - 0313.979093

 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:
Vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô.
Đặc điểm của tổ chức Đảng:
Chi bộ được thành lập theo Quyết định số 777/QĐ-ĐUK ngày 12 tháng 03 năm 2012 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng. Chi bộ hiện nay có 14 đảng viên.

                       

 

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Back to top