• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Back to top