• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Back to top