• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng

SAIGON COMMERCIAL BANK - HAI PHONG BRANCH (SCB)

Địa chỉ: Số 14 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bí thư Chi bộ, Giám đốc: Nguyễn Văn Toản

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng...

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Chi bộ thành lập năm 2010 với tên gọi Chi bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa - Chi nhánh Hải Phòng. Năm 2012, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa hợp nhất cùng các Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Đệ Nhất, đổi tên thành Ngân.hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng. Hiện nay Chi bộ có 15 đảng viên.

 

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Back to top