• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng

SAIGON COMMERCIAL BANK - HAI PHONG BRANCH (SCB)

Địa chỉ: Số 14 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bí thư Chi bộ, Giám đốc: Nguyễn Văn Toản

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng...

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Chi bộ thành lập năm 2010 với tên gọi Chi bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa - Chi nhánh Hải Phòng. Năm 2012, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa hợp nhất cùng các Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Đệ Nhất, đổi tên thành Ngân.hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng. Hiện nay Chi bộ có 15 đảng viên.

 

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Back to top