• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng

SAIGON COMMERCIAL BANK - HAI PHONG BRANCH (SCB)

Địa chỉ: Số 14 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bí thư Chi bộ, Giám đốc: Nguyễn Văn Toản

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng...

Đặc điểm của tổ chức Đảng:

Chi bộ thành lập năm 2010 với tên gọi Chi bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa - Chi nhánh Hải Phòng. Năm 2012, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa hợp nhất cùng các Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Đệ Nhất, đổi tên thành Ngân.hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng. Hiện nay Chi bộ có 15 đảng viên.

 

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Back to top