• slide 1
  • slide 2
  • slide

Chủ động, đổi mới đột phá hơn nữa trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng

“Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ rất cao của năm 2018, công tác tổ chức, xây dựng Đảng phải chủ động, đổi mới đột phá hơn nữa, công tác cán bộ phải đi trước một bước”- chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, sáng 16-1. 
 
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.  Ảnh: Hoàng Phước

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ảnh: Hoàng Phước

 
 
Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương. 
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, năm 2017, Hải Phòng có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế, xã hội, trong đó nhiều lĩnh vực có sự đột phá. Đạt được thành tựu đó có sự đóng góp của công tác cán bộ, công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Kết quả nổi bật trước hết là các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng được triển khai đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) khá bài bản, có đôn đốc, kiểm tra nên tạo được kết quả tốt, nhiều vấn đề hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm được khắc phục kịp thời. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được chuẩn bị công phu, rõ mục tiêu, lộ trình. Kết quả nổi bật thứ hai trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng là công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm quy trình, quy định, Hải Phòng được trung ương ghi nhận làm tốt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025. Kết quả nổi bật thứ ba là công tác bổ nhiệm luân chuyển cán bộ. Trong 2 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp, luân chuyển 109 cán bộ chủ chốt và cán bộ diện Thành ủy quản lý, chiếm 1/3 tổng số cán bộ diện Thành ủy quản lý. Trong đó, kiện toàn mới 50% số bí thư huyện ủy, quận ủy. Qua thực tiễn, các cán bộ được kiện toàn trong 2 năm qua đều phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
Bên cạnh đó, công tác tổ chức, xây dựng Đảng còn một số hạn chế như: chưa đổi mới trong xây dựng các văn bản, báo cáo tổng kết các nghị quyết; các quy chế, quy định và hướng dẫn thực hiện còn dài, chưa tạo tư duy thực hiện, hành động đổi mới cho cấp ủy các cấp. Công tác tổ chức cán bộ chưa thực sự chủ động đi trước một bước nên còn tình trạng thiếu khuyết cán bộ tại một số ngành, địa phương; một số quy định, quy chế đã lạc hậu nhưng chưa có sự chủ động trong đề xuất Trung ương và Thành ủy điều chỉnh phù hợp tình hình mới. 
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề, quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở rút bài học kinh nghiệm từ hạn chế của năm 2017, công tác tổ chức, xây dựng Đảng cần đổi mới, chủ động hơn nữa. Trong đó, công tác cán bộ phải đi trước một bước để chuẩn bị nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ mới. Ngành Tổ chức, xây dựng Đảng chủ động rà soát công tác cán bộ, chủ động kiện toàn, bổ sung kịp thời. Năm 2018, ngành cần tập trung quyết liệt triển khai 11 việc cần làm ngay đề ra trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12). Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi Ban Tổ chức Thành ủy và cấp ủy Đảng các ngành, địa phương phải quyết liệt triển khai từ đầu năm 2018. Trong quá trình thực hiện phải bám sát yêu cầu của thành ủy là những vấn đề đã rõ cần triển khai ngay, những vấn đề chưa rõ thì tổ chức làm thí điểm, sau đó tổng kết. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ xây dựng đề án ngắn gọn, cụ thể, trình Ban Thường vụ xem xét, sau đó mới triển khai trên diện rộng. Tinh thần chỉ đạo của Thành ủy là làm quyết liệt nhưng thận trọng, có lộ trình cụ thể, khoa học, không để ảnh hướng đến tâm tư, tư tưởng của cán bộ, công chức. Trong quá trình làm phải chú ý công tác tuyên truyền, thuyết phục, bảo đảm quyền lợi những cán bộ trong diện phải tinh giản, sắp xếp…
 
Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá những thành tích nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017. 
 
Đồng thời, nêu một số vấn đề vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ, phát triển Đảng tại cơ sở như: công tác đánh giá cán bộ là khâu quan trọng nhưng chưa có tiêu chí định lượng cụ thể; việc luân chuyển cán bộ thuộc khối Đảng, đoàn thể sang khối chính quyền gặp nhiều khó khăn do vướng quy định; các địa phương lúng túng trong thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng và quy định chức danh vị trí, việc làm cấp phòng; khó khăn trong phát triển Đảng tại các khu dân cư, chi bộ cấp thôn; lúng túng trong triển khai tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12)...
 
Các đại biểu dự hội nghị thống nhất trong năm 2017, công tác tổ chức xây dựng Đảng triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả cao Chương trình hành động số 18 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về chỉnh đốn Đảng; tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kế hoạch số 91 thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) về hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế khối các cơ quan Đảng, MTTQ, và các đoàn thể thành phố; ban hành mới, sửa đổi các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ phù hợp với các văn bản của Trung ương và tình hình mới....   
Theo Báo Hải Phòng 

Các tin khác

Hội nghị Trung ương 7: Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộNghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hộiNghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 về cải cách chính sách tiền lươngHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn ĐảngĐề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốcQuốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật trong kỳ họp thứ 5Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018) Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dânSơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Nhiều kinh nghiệm hay, cách làm mớiBế mạc Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa 12Thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị : Nâng Hải Phòng lên tầm vóc, vị thế mới

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Back to top