• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Back to top