• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Back to top