• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Back to top