• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Back to top