• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Back to top