• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Back to top