Công ty TNHH Thương mại VIC – Con Heo Vàng tổ chức hoạt động thiện nguyện

Công ty TNHH Thương mại VIC – Con Heo Vàng tổ chức hoạt động thiện nguyện

Với tinh thần tương thân tương ái, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty TNHH Thương mại VIC – Con Heo Vàng