• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Back to top