• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Back to top