• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Back to top