• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Back to top