• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Back to top