• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Back to top