• slide 1
  • slide 2
  • slide

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Quy định số 169 - QĐ/TW của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Quy định số 169 - QĐ/TW của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp

Các tin khác

Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộĐỀ BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN NGHỊ QUYẾT TW4

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Back to top