• slide 1
  • slide 2
  • slide

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Quy định số 169 - QĐ/TW của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Quy định số 169 - QĐ/TW của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp

Các tin khác

Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộĐỀ BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN NGHỊ QUYẾT TW4

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Back to top