• slide 1
  • slide 2
  • slide

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Quy định số 169 - QĐ/TW của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Quy định số 169 - QĐ/TW của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp

Các tin khác

Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộĐỀ BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN NGHỊ QUYẾT TW4

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Back to top