• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Back to top