• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Back to top