• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Back to top