• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Back to top