• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Địa chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

UV BTV ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Hải Phòng: Vũ Hồng Dương

ĐT: 0913538005

Đặc điểm của tổ chức Đảng: 

Hiện nay, Đảng bộ có 271 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí.

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Back to top