• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng

Địa chỉ: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

UV BTV ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Hải Phòng: Vũ Hồng Dương

ĐT: 0913538005

Đặc điểm của tổ chức Đảng: 

Hiện nay, Đảng bộ có 271 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí.

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Back to top