• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Back to top