• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Back to top