• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Back to top