• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Back to top