• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Back to top