• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Back to top