• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Back to top